to Live Well is to Work Well

Workshops, Coaching & Massages

to Live Well is to Work Well

Workshops, Coaching & Massages

 

Slide background
Blok 1: Energie

In dit blok doe je oefeningen met energie:
Alles in het universum en alles wat we kunnen bedenken is een manifestatie van energie of levenskracht. Energie stroomt met het bloed en via de aan de organen gekoppelde energiebanen (meridianen) door het lichaam en is de bron van elke beweging, beschermt ons lichaam, zet voeding om in bruikbare substanties en verwarmt het lichaam.

Kim Eng:
"Life happens, all of its own. We only need to get out of the way. We are already whole human beings. Be still and allow life to unfold. Whatever form of healing you need in this moment, let it happen, in the stilness. Stilness is the true healer.“

Lees voor het oefenen "Regels tijdens en na het oefenen" en éénmaal de Copyright & Disclaimer!

Copyright & DisclaimerWat is energieRegels
Slide background
Blok 1: Energie

In dit blok doe je oefeningen met energie:
Alles in het universum en alles wat we kunnen bedenken is een manifestatie van energie of levenskracht. Energie stroomt met het bloed en via de aan de organen gekoppelde energiebanen (meridianen) door het lichaam en is de bron van elke beweging, beschermt ons lichaam, zet voeding om in bruikbare substanties en verwarmt het lichaam.

Kim Eng:
"Life happens, all of its own. We only need to get out of the way. We are already whole human beings. Be still and allow life to unfold. Whatever form of healing you need in this moment, let it happen, in the stilness. Stilness is the true healer.“

Lees voor het oefenen "Regels tijdens en na het oefenen" en éénmaal de Copyright & Disclaimer!

Nu

Hoe gaat het op dit moment met je?
Voel wat er is. Laat het er zijn.
Maar ... niets is dwingend.

Speel om te beginnen de Tingsha ...
Wat is energieRegelsCopyright & Disclaimer
Slide background
Levensenergie/kracht

Prana (Yoga/Sanskriet), Chi of Qi (Traditional Chinese Medicine: TCM), Ki (Japanese Kampo systeem), Dosha (Ayurvedic), Hawaiiaanse cultuur (Mana), Homeopathische resonantie (Homeopathie), of subtiele energie, zijn verschillende woorden voor levensenergie.

Levensenergie stroomt door het lichaam en is onze verbinding met stilte. Deze levensenergie kent geen grenzen en is in de bomen, de bloemen, de dieren, in de hele natuur en verbindt alles met elkaar.
Wanneer je contact hebt met deze levensenergie, wil deze op natuurlijke wijze via jou creëren. Laat het gewoon stromen, door van binnen stil te blijven, laat je niet meegeslepen door je gedachten.

qiEtymologisch gezien bestaat het ideogram voor qi (氣)uit de karakters voor stoom (气), oprijzend uit rijst (米) bij het koken.
Slide background
Levensenergie/kracht

Prana (Yoga/Sanskriet), Chi of Qi (Traditional Chinese Medicine: TCM), Ki (Japanese Kampo systeem), Dosha (Ayurvedic), Hawaiiaanse cultuur (Mana), Homeopathische resonantie (Homeopathie), of subtiele energie, zijn verschillende woorden voor levensenergie.

Levensenergie stroomt door het lichaam en is onze verbinding met stilte. Deze levensenergie kent geen grenzen en is in de bomen, de bloemen, de dieren, in de hele natuur en verbindt alles met elkaar.
Wanneer je contact hebt met deze levensenergie, wil deze op natuurlijke wijze via jou creëren. Laat het gewoon stromen, door van binnen stil te blijven, laat je niet meegeslepen door je gedachten.

qiEtymologisch gezien bestaat het ideogram voor qi (氣)uit de karakters voor stoom (气), oprijzend uit rijst (米) bij het koken.
Ervaring

Uiteindelijk gaat levensenergie (totaal!) niet over concepten, vorm, beschrijvingen of theoriën, of over erin geloven of niet.
Doe de oefeningen en ervaar de effecten (van met energie werken) voor jezelf!

Een beschrijving van de energetische lagen en energetische anatomie van het lichaam:
 • Fysiek: het fysieke lichaam
 • Etherisch: het energieveld van het fysieke lichaam
 • Emotioneel: het energieveld van emoties en gevoelens
 • Mentaal: je gedachten en intellect
 • Spiritueel: je verbinding met je geest en het goddelijk lichaam, het hogere
De aura omvat al deze energielagen. De meridianen dienen als een energie infrastructuur door het lichaam, en de chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. Een centrale kolom van energie loopt door het lichaam als verbinding tussen de chakra's.
In een gezond lichaam stroomt de energie langs de meridianen en chakra's. Wanneer er een energie blokkade is, kan dat tot ziekte (dis-ease) leiden.
Chakra's
Slide background
Kammen van je energieveld: helpt om jezelf schoon te vegen, Naar de Treasuryweer op te laden met energie, en zo een betere balans te vinden. Kam de hele voorkant met je handen, daarna de zijkant, achterkant, en dan één voor één de armen, steeds van boven naar beneden met twee- of driemaal herhalen.
Slide background
Chakra overzicht ~ affirmatie:

In de klassieke oosterse zienswijze zijn er zeven belangrijke chakras (energiecentra) die overeenkomen met de structuur van het zenuwstelsel. De denkgeest (mind) en het lichaam (body) komen bij elkaar door de levensenergie die door jou loopt. Chakra is een Sanskriet woord dat ronddraaiend veld van energie, vortex, of energiecentrum betekent. Het menselijk lichaam heeft meerdere chakra's die informatie om te zetten tussen de verschillende niveaus van het lichaam, met inbegrip van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke.
 • Kruin 7e: net boven het hoofd ~ ik weet
 • 3e oog 6e: in het centrum van het voorhoofd ~ ik zie
 • Keel 5e: onderaan de keel ~ ik spreek
 • Hart 4e: in het centrum van de borst ~ ik heb lief
  De chakra van het hart. Opent naar het element lucht, om echt de ruimte te kunnen nemen. In balans brengen door adem oefeningen, door openen van de borst, en door het transcenderen (overstijgen) van het ego van de derde chakra.
 • Solar Plexus/zonnevlecht 3e: tussen je diafragma/middenrif (de onderkant van je ribbenkast) en navel ~ ik kan
 • Heiligbeen 2e: tussen de navel en schaambeen ~ ik voel
 • Wortel/stuitje 1e: tussen de anus en de geslachtsdelen (perineum) ~ ik heb
Slide background
© Disclaimer, privacy statement en intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer
To Work Well besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. To Work Well en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.
Verwijzingen naar sites die niet door To Work Well worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. To Work Well kan, ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door To Work Well worden onderhouden wordt afgewezen.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.
De auteur van deze website wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand. Ook wijst de auteur elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (psychische, emotionele en fysieke) gevolgen van (onjuiste) toepassing van adviezen, oefeningen en technieken van de hand. De adviezen, oefeningen en technieken dienen slechts toegepast te worden indien men psychisch en lichamelijk in goede gezondheid verkeert. Mocht u twijfelen, raadpleeg dan eerst uw arts.

Privacy statement
To Work Well respecteert de privacy van de bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.
Bezoekers kunnen de website van To Work Well bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wel informatie wordt gevraagd. Deze gegevens worden door To Work Well onder geen beding zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden, behalve als To Work Well hier wettelijk toe verplicht zou worden.
Er worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
To Work Well behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksvoorwaarden
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van To Work Well, of van de makers van deze producten (auteurs, fotografen en illustratoren), worden met toestemming en onder voorwaarden gebruikt, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren en te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van To Work Well.
Terug
Slide background
Regels tijdens en na het oefenen
 • Zie de oefeningen als pointers (wegwijzers, verschillende deuren) naar stilte, naar in het nu zijn
 • Begin altijd met een korte bamboe oefening
 • Constant naar terug gaan: zorgzame aandacht, ontspannen, navoelen
 • Alsof je leven er vanaf hangt
 • Wees mild en vriendelijk voor jezelf
 • Kies (eruit) wat bij je past ... je hoeft niet alles!
 • Er is geen goed of fout, oordeel niet, maak het niet speciaal, doe de oefeningen op jouw manier, het is jouw reis
 • Ga respectvol om met je eigen mogelijkheden en grenzen
 • Niet: te serieus, te veel, te vaak of compulsief mee bezig zijn! Speel.
 • Wel: regelmatig, liefst dagelijks oefenen! Integreren in je dagelijks leven
 • Genoeg water drinken om de afvalstoffen af te voeren
 • Actuele crisis? Even wachten met oefenen en mindfulness tot je in rustiger vaarwater bent
 • Je kunt veranderingen ervaren. Wanneer je daar behoefte aan hebt: zoek een coach of steun van iemand die je vertrouwt!
Louise Hay:
“I accept myself unconditionally, right now.”

Eileen Caddy:
“There is time for everything but you have to make the time. When the desire to make time is great enough, you will allow nothing to stand in the way.”
volgende
Slide background
introenergieademenmassagemeditatie

Blok 1: Energie
Alles in het universum en alles wat we kunnen bedenken is een manifestatie van energie of levenskracht (Qi/Chi/prana). Energie stroomt met het bloed en via de aan de organen gekoppelde energiebanen (meridianen) door het lichaam en is de bron van elke beweging, beschermt ons lichaam, zet voeding om in bruikbare substanties en verwarmt het lichaam.

Blok 2: Ademen
Adem is energie. Leven. Inspiratie. Laadt op. Ontspant. Met de ademhaling kan je het energieniveau opladen of ontladen. Diep ademen is diep voelen.

Blok 3: Massage
Een goede massage komt tegemoet aan een van de meest fundamentele behoeftes: warm, respectvol en liefdevol aangeraakt worden. In een sfeer van respect en acceptatie (voor en van jezelf) is er ruimte om te ontspannen, te voelen wat er is.

Blok 4: Meditatie
Leren mediteren is de mooiste gift die je jezelf in dit leven kunt geven. Door te mediteren ontdek je je ware natuur, en vindt zo het evenwicht en vertrouwen om goed te leven en goed te sterven. Regelmatige meditatie is de weg naar rust, bewustzijn en nieuw inzicht. In de stilte van meditatie vang je een glimp op van zijn.

In de workshop leer je, via de oefeningen, de automatische piloot (bijvoorbeeld te snel reageren middels afweer of boosheid, of vluchten) uit te schakelen. Op milde wijze opmerkzaam zijn wat zich aandient in het moment, zonder je te laten meenemen in de stroom van gedachten, gevoelens, emoties en lichamelijke sensaties. Het gaat niet om het doel, maar met je aandacht bij de reis zelf, in het moment zijn. Het beleven van het nu. Zacht zijn naar jezelf.

Slide background


1. Aarden

Voel de verbinding met de aarde door met aandacht je handen met de handpalm naar beneden boven je voeten te houden. Ontspan je zoveel mogelijk.

“Met de beide benen op de grond staan”.

Slide background

♥ Buig maar breek niet
♥ Wees flexibel maar stevig
    geworteld/gegrond
♥ Vergeet niet: wat er zwak uitziet is sterk
♥ Wees altijd gereed
♥ Bevrijdt je vermogen om terug te veren
♥ Vindt wijsheid in leegte
♥ Streef (continue) groei na
♥ Toon bruikbaarheid door eenvoud

Kensho Furuya:
"The bamboo in its simplicity
expresses its usefulness.
Man should do the same."

Slide background
aarden
Slide background
Slide background
Slide background

boeh

Kammen van je energieveld: helpt om jezelf schoon te vegen, Naar de Treasuryweer op te laden met energie, en zo een betere balans te vinden.
Kam de hele voorkant met je handen, daarna de zijkant, achterkant, en dan één voor één de armen, steeds van boven naar beneden met twee- of driemaal herhalen.

boeh2 4. Schudden

Helpt om los te laten, zodat energie geactiveerd wordt enNaar de Treasury weer beter gaat stromen. Als een kind schudden.
Begin met je rechter arm te schudden, dan je rechter been, de arm en been aan de linker kant, daarna je hele lichaam.

BeautyCursusruimte To Work Well
Magalhaensplein 15-A (GoFysio)
1057 VD Amsterdam

Telefoon: 06-40351727
Email:
Routebeschrijving

Algemene voorwaarden

Erik Kluit (gediplomeerde masseur/docent):
Ik ontmoet je graag op een van de workshops binnenkort!
Over mijzelf    Over Panda

Cursusrooster

Leer ergonomisch en met plezier masseren!

Workshop partnermassage

Workshop Partnermassage ➤

Workshop Massage basics ➤

Basiskennis intuïtieve massage.
Alle workshops zijn met z'n 2en,
zonder andere cursisten,
3 uur, 150€ (75€ p.p.)

✉ aanvragen / informatie of Bel  

Beschikbare data/tijden
voor beide workshops:

   
December:  
Vrijdagavond 2 dec 19:30 - 22:30 uur
Zondagmiddag 4 dec 13:30 - 16:30 uur
Vrijdagavond 9 dec 19:30 - 22:30 uur
Zondagmiddag 11 dec 13:30 - 16:30 uur
Vrijdagavond 16 dec 19:30 - 22:30 uur
Zondagmiddag 18 dec 13:30 - 16:30 uur
   
Januari:  
Data volgen binnenkort  

Op zondag gratis parkeren.
Ook als kadobon


Alle workshops worden (ook in het engels) gegeven door de gekwalificeerde, ervaren masseur/docent Erik Kluit.